Kateřina Lachmanová

Mluvené slovo

Kateřina Lachmanová

PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D. (nar. 1964). Po pádu totality pobývala tři roky v misijní komunitě na Maltě. Postgraduálně studovala spirituální teologii a psychologii v Římě, po návratu z Itálie se věnovala pastoračně-psychologickému poradenství, na KTF UK vyučovala předmět Psychologie pro pomáhající profese. Nyní pracuje pro dvě křesťanská nakladatelství – Paulínky a Doron. Je autorkou vícero knih z oblasti křesťanské spirituality, často vede duchovní obnovy a přednáší na duchovní či psychologická témata.