Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v plnosti.

Jan 10,10
Full of life, znamená plný života, jinými slovy život naplněný Kristem a vírou v Něj.
Chtěli bychom, aby to mohli slyšet a zažít všichni, kdo přijdou.

Partneři akce