Propagace

Zde nabízíme několik způsobů, jak se můžete zapojit a jak nám můžete pomoci i vy všichni:

Zde nabízíme několik způsobů, jak se můžete pomoci i vy všichni:

  • Modlitbou za všechny, kdo na festival přijdou, a také za ty, kteří festival připravují.
  • Peněžitým darem na účet farnosti: 5187984339/0800 a do poznámky napište „Dar na festival“ (chcete-li vystavení a zaslání dokladu o Vašem přijatém daru, který lze odečíst ze základu daně z příjmu, napište nám na e-mail: info@FullOfLife.cz).
  • Zveřejněním tiskové zprávy (informací o připravovaném festivalu) na svém webu nebo v časopise.
  • Umístěním ikonky či banneru na svém webu.
  • Tiskem a distribucí plakátu.
  • Podporou a sdílením naší stránky na facebooku: https://www.facebook.com/Full-of-Life-412610829113513/