O festivalu

O festivalu

Proč festival FULL OF LIFE?

K tomuto názvu nás inspirovala Ježíšova slova z Janova evangelia: „Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v plnosti“ (Jan 10, 10). FULL OF LIFE, znamená plný života, jinými slovy život naplněný Kristem a vírou v Něj. Chtěli bychom, aby to mohli slyšet a zažít všichni, kdo přijdou.

„FULL OF LIFE“ je křesťanský open-air festival, kde jste spolu s námi mohli zažít čas naplněný radostí, nadšením a silou společenství lidí, kteří se toužili podělit o plnost života, který dostali.

Téma letošního festivalu je „Pošli to dál“ – každý z nás je nějak obdarován a tyto dary bychom si neměli nechávat jen pro sebe, ale také je využít pro druhé. Udělal Ti někdo radost? Pomohl Ti někdo? Povzbudil Tě někdo? Věnoval Ti někdo dárek nebo úsměv, jen tak? Tak bež a udělej i Ty něco dobrého ostatním, zkrátka „Pošli to dobro a radost dál“ 🙂

Těšíme se na vás 18. května 2024 od 14 hod. v Brně-Řečkovicích na Palackého náměstí. Byli bychom rádi, kdyby během tohoto sobotního odpoledne mohli lidé zaslechnout něco důležitého pro svůj život, a to, kde čerpat sílu, útěchu, kde brát inspiraci a jak prožít naplněný život.

Na letošním, již pátém, ročníku festivalu bude kromě tradičně bohatého programu pro děti připravené vystoupení známých osobností a hudebních či divadlení uskupení.

Festival zahájí vystoupení známého zpěváka Pavla Helana – finalisty soutěže ČESKOSLOVENSKO MÁ TALENT 2013. Poté vystoupí stálice na české hudební scéně – Hana a Petr Ulrychovi & Javory Beat. Hlavním důvodem oblíbenosti této dvojice je profesionálnost a umělecké výkony, na které nemá vliv čas. Dalším hudebním uskupením je místní Řečkovická schola, která pravidelně hraje již 15 let nejen v řečkovickém kostele, ale také na konferencích či při hodových a svatebních bohoslužbách.  

Hlavním řečníkem bude Kateřina Lachmanová, který bude mít první přednášku již v pátek v 19 hod. v kostele na téma dle motta festivalu. V sobotním programu bude mít přednášku na téma „Karikatury Boha“.

Večerní program bude zakončen modlitebním večerem spolu se skupinou GedeON worship, která chce chválit a vyvyšovat jméno Ježíš na každém místě a touží předávat zkušenost s živým Bohem a zvěstovat radostnou zvěst evangelia.

V areálu nad kostelem bude program pro mládež, kterou povedou mladí z hudební skupiny ForHim spolu s Kateřinou Lachmanovou.  A nebude chybět ani program pro děti či občerstvení na farní zahradě.

Během celého festivalu můžete využít možnosti osobního rozhovoru s knězem, nabídku přímluvné modlitby nebo nahlédnout do života a aktivit řečkovické farnosti.

Doprava:

POZOR!! Parkoviště u hřbitova je zavřeno z důvodu rekonstrukce, proto doporučujeme přijet MHD (místní obyvatelé pěšky). Pro parkování aut využijte větší parkoviště uvedené v mapě: