O festivalu

O festivalu

Proč festival FULL OF LIFE?

K tomuto názvu nás inspirovala Ježíšova slova z Janova evangelia: „Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v plnosti“ (Jan 10, 10). FULL OF LIFE, znamená plný života, jinými slovy život naplněný Kristem a vírou v Něj. Chtěli bychom, aby to mohli slyšet a zažít všichni, kdo přijdou.

„FULL OF LIFE“ je křesťanský open-air festival, kde jste spolu s námi mohli zažít čas naplněný radostí, nadšením a silou společenství lidí, kteří se toužili podělit o plnost života, který dostali.

Těšíme se na vás 20. května 2023 od 14 hod. v areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích. Byli bychom rádi, kdyby během tohoto sobotního odpoledne mohli lidé zaslechnout něco důležitého pro svůj život, a to, kde čerpat sílu, útěchu, kde brát inspiraci a jak prožít naplněný život.

Na letošním, již čtvrtém, ročníku festivalu bude kromě tradičně bohatého programu pro děti připravené vystoupení známých osobností a hudebních či divadlení uskupení. Hlavním hostem bude P. Vojtěch Kodet, který bude mít přednášku na téma „Nech se obdarovat“ a zároveň spolu s CHAPELOU zakončí celý festival večerním modlitebním programem. Další z hostů je známý především z televize a tím je Václav Faltus – bavič a nejlepší český imitátor, který umí 257 hlasů populárních herců, zpěváků i politiků.

Z hudebních uskupení se můžete těšit  na známou folkrockovou kapelu OBOROH, která se za 30 let své existence stala legendou. Skupina má na svém kontě 30 tisíc prodaných, kritikou velmi dobře přijatých alb a přes 1000 koncertů nejen u nás, ale i v zahraničí. Velký ohlas (nejen u nás) zaznamenala také křesťanská kapela Way to go, která na na první pohled zaujme svojí odlišností a svým osobitým stylem hudby zahřát posluchače na duši. V podvečer přivítáme na pódiu skupinu ALIVE, která doslova touží kreativitou v hudbě nést lásku nebeského Otce všem lidem. A večer zakončí program již zmíněné křesťanské skupiny CHAPELA, která hudebně doprovází různá modlitební setkání, obnovy nebo Katolickou charismatickou konferenci.

Bude též možné se blíže seznámit s projektem Mary’s Meals.

Během celého festivalu můžete využít možnosti osobního rozhovoru s knězem, nabídku přímluvné modlitby nebo nahlédnout do života a aktivit řečkovické farnosti.