Mluvené slovo

Mluvené slovo

Jaroslav Max Kašparů

Max Kašparů je řeckokatolický kněz, psychiatr, pedagog, premonstrátský terciář, oblíbený autor duchovní literatury a také esperantista.

Jeho jméno i s tituly zní:
prof. PhDr. ThDr. MUDr. et Dr. Jaroslav Max Kašparů, Ph. D., dr. h. c.

Je oficiálním držitelem rekordu za největší počet vysokoškolských titulů v České republice.

Na festival ovšem nepřichází jako “držitel rekordů”, aby někoho poučoval, ale jako člověk, který se chce s námi podělit o tom, co pro jeho život znamená být křesťanem a co pro něj osobně znamená Bůh.

Téma přednášky: “Zajeďte na hlubinu

Mluvené slovo

Peter Krajniak

Peter Krajniak – bývalý manažer, uzdraven z rakoviny, uvěřil v Pána Ježíše a už 10 roků slouží (nejen) nemocným a trpícím v nemocnici na Slovensku jako dobrovolník.Téma přednášky:  „Síla odpuštění“

Mluvené slovo

Jindřich Štreit

Jindřich Štreit je fotograf, mistr sociálního dokumentu, pedagog na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko- přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a především Člověk, který vnímá potřeby těch, kteří se ocitají na okraji naší společnosti.

Ve své fotografické tvorbě se dlouhodobě věnuje duchovním tématům, lidem s hendikepem, nemocným, lidem bez domova a jinak znevýhodněným.

V kostele budou vystaveny fotografie, které vznikly ve stacionářích Ruky pro život o.p.s. v Praze, Brně a Litomyšli. Organizace pomáhá dospělým spoluobčanům s mentální retardací a autismem.

Téma přednášky a výstavy: „Ruku v ruce – Touha je zázrak“