Marek Novák

Ročník 2023

Marek Novák

Žije v Sušici. Na srdci mu leží formace křesťanů a rozvíjení darů a charismat, zvláště proroctví a modlitby za uzdravení. Je součástí seminářů Otcovo srdce. Pracuje pro nadační fond Credo, díky kterému pořádá kurzy a semináře, příležitostně přednáší a snaží se napomáhat Duchu svatému tam, kde působí.