Marianky

Ročník 2019

Marianky

Mariankami se nazývá společenství dívek, které se scházejí 4-5x v roce, kde se upevňují jejich vzájemná přátelství a také víra v Boha (podle vzoru Panny Marie).

I když se nejedná o běžné hudební uskupení, přesto i na jejich setkáních hraje hudba nemalou roli a jednou za rok se scházejí marianky na společný víkend, který je zakončen koncertem s vlastními písněmi a který se dotýká srdcí posluchačů. Vzhledem k tomu, že přímo v Řečkovicích jsou 2 skupinky, proto jsme se rozhodli je pozvat i na náš festival FULL of LIFE