Jaroslav Max Kašparů

Ročník 2019

Jaroslav Max Kašparů

Max Kašparů je řeckokatolický kněz, psychiatr, pedagog, premonstrátský terciář, oblíbený autor duchovní literatury a také esperantista.

Jeho jméno i s tituly zní:
prof. PhDr. ThDr. MUDr. et Dr. Jaroslav Max Kašparů, Ph. D., dr. h. c.

Je oficiálním držitelem rekordu za největší počet vysokoškolských titulů v České republice.

Na festival ovšem nepřichází jako “držitel rekordů”, aby někoho poučoval, ale jako člověk, který se chce s námi podělit o tom, co pro jeho život znamená být křesťanem a co pro něj osobně znamená Bůh.

Téma přednášky: “Zajeďte na hlubinu