ESPÉ

Ročník 2018

ESPÉ

Kapela ESPÉ je skupina přátel s hlubokými vztahy, kteří milují Boha. Spolu nejen hrají, ale setkávají se téměř každý den, vyprávějí spolu o tom, co žijí a vědí o sobě téměř všechno. Právě jejich vztahy způsobují hlubokou jednotu i během vedení chval, když se jejich osobní pomazání sjednocuje do jednoho hlasu v uctívání Boha. Lídrem kapely je Julo Slovák, který skládá většinu písní a touží se v uctívání Boží přítomnosti hýbat stále dál. Kapela ESPÉ vychází ze Společenství SP, které je jejím domovem a duchovní rodinou. Toužíme vidět rodiny, komunity, města a národy přeměněny Boží láskou skrze autentickou chválu kamkoli jdeme.