P. Oldřich Chocholáč

Ročník 2017

P. Oldřich Chocholáč

P. Oldřich Chocholáč je absolventem Lateránské univerzity v Římě, obor teologie, Papežské univerzity Jana Pavla II. v Lublinu,
obor církevní právo. Kněžské svěcení přijal v brněnské katedrále 16. července 2004. Od roku 2012 působí ve farnosti Mikulov – sv. Jan – a v několika dalších farnostech na Pálavě. V roce 2016 byl oficiálně jmenován kaplanem Českého olympijského výboru. S českými sportovci se vydal na olympijské hry do Ria de Janeira.

„Olympijský kaplan je, slovy papeže Františka, služba přátelské přítomnosti. Vnímám ji v osobním rozhovoru, modlitbě, požehnání, při svátosti smíření, slavení eucharistie. Je však službou nejen pro věřící, ale pro všechny, kteří s kaplanem chtějí sdílet své radosti i naděje, smutky a bolesti, výhry i prohry – nejen ty olympijské.“