Účinkující

Mluvené slovo

Kateřina Lachmanová

PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D. (nar. 1964). Po pádu totality pobývala tři roky v misijní komunitě na Maltě. Postgraduálně studovala spirituální teologii a psychologii v Římě, po návratu z Itálie se věnovala pastoračně-psychologickému poradenství, na KTF UK vyučovala předmět Psychologie pro pomáhající profese. Nyní pracuje pro dvě křesťanská nakladatelství - Paulínky a Doron. Je autorkou vícero knih z...
Hudba

Hana a Petr Ulrychovi & Javory Beat

Sourozenci Hana a Petr Ulrychovi jsou stálicemi na české hudební scéně. Hlavním důvodem oblíbenosti této dvojice je profesionálnost a umělecké výkony, na které nemá vliv čas. Hlas Hany a poetika textů Petra Ulrycha jsou garantem jedinečného zážitku. Navíc je hudební doprovod sourozenců mimořádně pestrý. A to díky dvěma hudebním sestavám, které je v současné době...
Hudba

GedeON worship

Chceme chválit a vyvyšovat jméno Ježíš na každém místě, uprostřed všeho čeho stojíme a dovolit mu, aby mohl konat, protože On se rozhodl, že si vybuduje trůn uprostřed chval. Toužíme přinášet chválu, ke které se On bude přiznávat mocnými znameními a zázraky. Gedeon worship je společenství lidí z Valašska, kterým hoří srdce pro chválu a...
Hudba

Pavel Helan

Ing. Pavel Helan, nar. 1979 v Moravských Knínicích, absolvent střední školy zahradnické a vysoké školy lesnické. S hudbou začínal jako kytarista v jazzbandu Young Pekáč Mojmíra Bártka, kde si osvojil důležité heslo „Strýcu hrej, neustále hrej!“. Byl členem vokálního kvarteta Alba Mons a spolupracoval s Mladými brněnskými symfoniky pod vedením Tomáše Krejčího. Je ab-solventem kytarové...
Hudba

Řečkovická schola

Řečkovická schola je seskupení lidí, kteří pravidelně hrají a zpívají na nedělních mších v 10 hodin a při jiných různých příležitostech. Mohli jste je slyšet třeba na hodových či svatebních bohoslužbách v okolí, v rámci programu Noci kostelů v Řečkovicích nebo na celostátní konferencích Modliteb matek, kde doprovází úvodní mše nebo dle potřeby i hlavní...
Hudba

ForHim

Jsme mladá chválová kapela ForHim. To co nás spojuje je Bůh, hudba a přátelství. Rádi se modlíme, oslavujeme a chválíme Boha a naším cílem a tužbou je právě k němu přivádět skrze chválu ostatní blíž. Jak někdy říkáme - jsme jen taková trubka mezi ostatními a Bohem...
Divadlo

Divadlo Jaromír (dříve Kapr na scéně)

Divadlo tvoří dvojice profesionálních herců Mirek a Jaruška Sýkorovi. Hrají pohádky pro celou rodinu. Nechybí improvizace a humor. Divadlo Jaromír pravidelně natřásá i bránice těch nejmenších svými autorskými pohádkami pro mateřské a základní školy. [icon name=\"globe\" class=\"4x\" unprefixed_class=\"\"]...